اتوماسیون تولید

امروزه بهره گیری از دانش روز فناوری اطلاعات و شناخت و بکارگیری مناسب ترین متد و تکنولوژی های موجود جهت بهبود عملیات تولید، به عنوان برگ برنده شرکت های تولیدی موفق و پیشرو به شمار می رود.