اتوماسیون کشاورزی

عرصه کشاورزی به صورت عام و  کلیه زیربخش های آن از قبیل باغبانی، دامپروری، شیلات و غیره، دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بوده و با کمترین میزان حضور این فناوری ها، بازخوردهای شگرفی نشان می دهد.